Tancar

VISITA D'ESCOLES

QUE T'OFERIM?

Fòrum Gastronòmic Barcelona oferirà a les escoles i/o universitats del seu sector la possibilitat de visitar el saló com a grup d’estudiants.

DATES

Es permetrà als grups visitar el saló escollint un únic dia entre dimarts 19 de novembre o dimecres 20 de novembre de 2019. Les peticions per ambdós dies no seran admeses.

PREU

7€ per persona: reservat exclusivament per a grups d’estudiants i professors.

NÚM. ALUMNES

100 alumnes per Escola/Universitat com a màxim.

NÚM. PROFESSORS

Mínim 1, màxim 3.

REQUISITS

  • L’escola haurà d’impartir estudis relacionats amb el sector de la restauració i hostaleria.
  • Els alumnes hauran de ser majors de 18 anys i és obligatori que vagin acompanyats d’1 professor com a mínim i 3 com a màxim.
  • Fòrum Gastronòmic Barcelona es reserva el dret d'acceptació del grup segons el criteri establert, la quantitat d'alumnes per grup/per Escola i d'anul·lar aquelles inscripcions que resultin incompletes.
  • L'organització es reserva el dret d'establir un màxim per dia de visites d'escoles del sector, amb l'objectiu de proporcionar a les empreses expositores el màxim de visites professionals.
  • Les inscripcions d'estudiants a través del pre-registre online no seran considerades vàlides atès que estan exclusivament reservades per la compra d'entrades de públic professional.

Recorda que per poder omplir el formulari és necessari conèixer el nombre d’estudiants i professors que assistiran, així com el dia concret de la visita. A partir d’aquest moment, es valoraran les sol·licituds rebudes per rigorós orde de registre, fins a cobrir la quota per dia d’estudiants establerts per l’organització.

PRE-INSCRIPCIÓ

La sol·licitud de visites d’escoles es va tancar el 20 de septembre 2019

¿TENS ALGUN DUBTE EN RELACIÓ A LA VISITA D’ESCOLES?

Pots contactar a través de l’e-mail: visitarforumbcn@alimentaria.com